Tomter

Tomternas storlek varierar från ca 1700- 2400 m2. Djupborrad vattenbrunn med vattenledning som dras till tomtgräns med stoppkran ingår. Enskilt avlopp krävs och ombesörjs av köparen. El dras fram av Vattenfall mot anslutningsavgift erlagt av köparen. Samfällighetsförening för väg och vatten. Större gemensam parkering för gäster finns vid infart till området. Skoterled från området ned till ledsystem mot bland annat Dikanäs, Grönfjäll och Kittelfjäll.

Se karta över närområde

Tomtöversikt

Klicka på kartan för att se den större
Tomter:

 1. SÅLD
 2. 260 000 kr
 3. SÅLD
 4. 225 000 kr
 5. SÅLD
 6. SÅLD
 7. SÅLD
 8. SÅLD
 9. SÅLD
 10. SÅLD
 11. SÅLD
 12. SÅLD
 13. SÅLD
 14. SÅLD
Fakta enligt detaljplan

 • Mark 6 meter från närmaste fastighetsgräns/gata får inte bebyggas
 • Största byggnadsarea i procent av fastighetsarean är 15%
 • Endast källarlösa hus får uppföras
 • Högsta byggnadshöjd i meter är 3,5 meter för tomterna: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11
 • Högsta byggnadshöjd i meter är 7 meter för tomterna: 7, 8, 9, 12, 13, 14
 • Takkupor om max 1/3 av takets längd får uppföras utöver högsta byggnadshöjd på tomterna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11
 • Minsta respektive största takvinkel är 10 – 45 grader
 • Minst två parkeringsplatser per bostad ska anordnas
Fjälltomter till Salu